Học chuyển tiếp tại Học viện tài chính Hà Nội

Theo thỏa thuận giữa Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế, Viện Đại học Mở Hà Nội và Dự án đào tạo quốc tế, Học viện tài chính Hà Nội, từ tháng 9 năm 2011, sinh viên hoàn thành chương trình cử nhân cao đẳng (Advanced Diploma) chuyên ngành kế toán do học viện kỹ thuật Box Hill, Australia cấp bằng có thể học chuyển tiếp một năm tại Học viện tài chính để lấy bằng cử nhân đại học (Bachelor) của Đại học Gloucestershire (UoG), Anh Quốc, chuyên ngành Tài chính và kế toán.

Sinh viên có thể tìm thông tin chi tiết tại: http://www.kinhdoanh.edu.vn/dai-hoc/cu-nhan-dai-hoc-tai-chinh-ke-toan.html

Tags : lien ket dao tao, du hoc tai cho, chuong trinh quoc te, du hoc uc, luyen ielts