Chương trình đào tạo

Khóa học Luyện IELTS tại CITC. Luyện IELTS và học tiếng Anh ngắn hạn đa dạng phù hợp với nhiều các yêu cầu và trình độ của người học.

Chương trình liên kết đào tạo của Học viện Kỹ thuật Box Hill bao gồm các chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ kỹ thuật máy tính và An ninh mạng.

Chương trình đào tạo của BHI luôn là sự lựa chọn đúng đắn của các bạn sinh viên tương lai nhờ vào nhiều điểm ưu việt

Khóa học được chia làm hai giai đoạn chính: Giai đoạn dự bị và giai đoạn chính khóa.